Avís legal

Aquest Avís Legal regula les condicions generals d'accés i utilització del lloc web accessible a l'adreça mumdragora.com (d'ara endavant, el Lloc Web), que Lorena Cantos García posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l'usuari del lloc web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d'un canvi legislatiu , jurisprudencial oa la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB

La titularitat del Lloc Web pertany a Lorena Cantos García, amb Domicili Social a urb/ masos de la badia 22 CP29690 Casares. CIF: 75898442Y i Correu Electrònic info@mumdragora.com

2.-OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats per Lorena Cantos García a aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB

L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la web.
Per poder utilitzar la web no s'exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB

Lorena Cantos García podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins del web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l'ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l'autorització de Lorena Cantos García, ni remetre publicitat o informació fent servir els serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Lorena Cantos no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, per la qual cosa no se'n fa responsable.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l'accés a la web com l'ús inconsentit que es pugui efectuar de la informació que conté és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Lorena Cantos García no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús.


Lorena Cantos García no serà responsable dels virus o altres programes
informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels
usuaris en accedir a la seva web o altres webs a les quals s'hagi accedit mitjançant enllaços de
aquesta web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIES”

El lloc web utilitza cookies (petits fitxers d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, veure Política de Cookies.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tot el contingut que es troba al lloc ha estat pensat i elaborat per Lorena Cantos , per la qual cosa li pertanyen i estan reservats sobre ells tots els drets d'autor existent per considerar creacions.


8.Política de privadesa

Mumdragora posa a la vostra disposició a través de la pàgina web mumdragora.com la present política de privadesa amb la finalitat d'informar-vos, de forma detallada, sobre com tractem les vostres dades personals i protegim la vostra privadesa i la informació que ens proporciona.

En cas d'introduir modificacions en un futur sobre aquesta, us ho comunicarem a través de la pàgina web oa través d'altres mitjans de manera que pugueu conèixer les noves condicions de privadesa introduïdes.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals us informem del següent:

Responsable del Tractament

Nom: Lorena Cantos García
Nom comercial: Mameduka
NIF: 75898442Y
Adreça: Masos de la badia 22, Casares.
Correu electrònic: info@mameduka.com
Lloc web: mameduka.com (d'ara endavant, “el portal o lloc web”)

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Mameduka recull i tracta la seva informació personal amb caràcter general per gestionar la relació que mantenim amb vostè. Les principals finalitats que tenim identificades són les següents:

 • Gestió i contractació dels serveis oferts per la nostra empresa
 • Canalitzar les sol·licituds d'informació, els suggeriments i les reclamacions que ens pugui fer arribar
 • Mantenir-lo informat sobre esdeveniments, ofertes, productes i serveis que puguin resultar del seu interès a través de diferents canals de comunicació sempre que vostè hagi prestat el seu consentiment.
 • Gestió de la relació comercial mantinguda amb els nostres proveïdors

Com recaptem la vostra informació?

Recollim la vostra informació personal a través de diferents mitjans:

 • Formulari de contacte: per enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació precontractual de les parts.

 • Formulari de subscripció: per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del Lloc Web (nom i correu electrònic), obtenint la legitimació corresponent mitjançant el consentiment del titular de les dades.

 • Formulari compra: per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació i entrega dels productes oferts, obtenint la legitimació corresponent mitjançant la relació contractual entre les parts.

Sempre serà informat en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal del mateix, els destinataris de les dades i el període de conservació de la seva informació, així com la forma en què pot exercir els drets que us assisteixen en matèria de protecció de dades.

En general, la informació personal que tractem es limita a dades identificatives (nom i cognoms, data de naixement, domicili, DNI, telèfon i correu electrònic), serveis contractats i dades de pagament i facturació.

Mumdragora utilitza xarxes socials i aquesta és una altra manera darribar a vostè. La informació recollida a través dels missatges i comunicacions que publica pot contenir informació personal que es troba disponible en línia i accessible al públic.

Aquestes xarxes socials compten amb les seves pròpies polítiques de privadesa on s'explica com utilitzen i comparteixen la seva informació, per la qual cosa us recomanem que les consulteu abans de fer-ne ús per confirmar que està d'acord amb la manera com la vostra informació és recollida, tractada i compartida.

Així mateix, aquesta web recull cookies, que podeu consultar en el següent enllaç a la nostra política de cookies .

Responsabilitat de l'usuari

En facilitar-nos les vostres dades a través de canals electrònics, l'usuari garanteix que és major de 14 anys i que les dades facilitades a Mumdragora són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses i inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que se'n poguessin derivar.

Quant de temps conservem la vostra informació?

Només conservarem la vostra informació pel període de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual va ser recollida, donar compliment a les obligacions legals que ens vénen imposades i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per la qual les dades van ser recollits.

Si en algun moment hem recollit les vostres dades per dirigir-vos a vostè com a potencial usuari dels nostres serveis o donar resposta a una sol·licitud d'informació realitzada per part seva, aquestes dades seran conservades per un màxim de 6 mesos des de la recollida, passant a eliminar-se transcorregut dit termini si no sha formalitzat una relació contractual o en el moment en què així ens ho sol·liciti.

En tot cas, i per regla general, mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual que ens vinculi o vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament, i en aquest cas, la informació serà bloquejada sense donar-ne ús més enllà de la seva conservació, mentre pugui ser necessària per a l'exercici o la defensa de reclamacions o es pugui derivar algun tipus de responsabilitat que hagi de ser atesa.

A qui comuniquem les vostres dades?

En general, no compartim la vostra informació personal, excepte aquelles cessions que hem de realitzar en base a obligacions legals imposades.

Encara que no es tracta d'una cessió de dades, per fer el lliurament del producte comprat pot ser que terceres empreses, que actuen com a proveïdors nostres, accedeixin a la vostra informació per dur a terme el servei que els hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les vostres dades seguint les nostres instruccions i sense que puguin utilitzar-les per a una finalitat diferent i mantenint la més estricta confidencialitat.

 • Professional Hosting , Soluciones Web On Line SL amb domicili C/ Germans Machado 19, Roquetas de Mar – Almeria que proporciona els serveis de gestió de hosting. Es pot consultar la política de privadesa i altres aspectes legals de l'esmentada companyia en el següent enllaç: https://www.profesionalhosting.com/contratos/privacidad.html
 • PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA: empresa utilitzada per gestionar els pagaments mitjançant targeta de crèdit al lloc web. Ubicada en 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg. Política de privadesa i altres aspectes legals d'aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=ca_ES
 • Stripe : empresa utilitzada per gestionar els pagaments mitjançant targeta de crèdit al lloc web.
 • MailerLite: utilitzada per automatitzar els butlletins d'informació comercial i enviar al correu electrònic del titular de les dades, publicitat dels productes i/o serveis oferts al lloc web.
 • Genei Global Logistic SL, amb domicili a Oviedo i CIF B74304684, és una companyia telemàtica de comparació de prestació de serveis en línia, Política de privadesa i altres aspectes legals d'aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.genei.es/ contractes/avís legal

Així mateix, la informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Quins són els vostres drets amb relació al tractament de les vostres dades i com podeu exercir-les?

La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, quan escaigui.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

 • El seu exercici és gratuït, llevat que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), cas en què Mumdragora podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar
 • Podeu exercir els drets directament o per mitjà del vostre representant legal o voluntari
 • Hem de respondre a la seva sol·licitud en el termini d'un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en dos mesos més.
 • Tenim l'obligació d'informar-vos sobre els mitjans per exercitar aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar-vos l'exercici del dret pel sol motiu d'optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que ens sol·liciti que sigui altrament.
 • Si no donem curs a la sol·licitud, se us informarà, com a molt tard en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control

Per facilitar el vostre exercici, us facilitem els enllaços al formulari de sol·licitud de cadascun dels drets:

Formulari exercici del dret d'accés
Formulari d'exercici del dret de rectificació
Formulari d'exercici del dret d'oposició
Formulari d'exercici del dret de supressió (dret “l'oblit”)
Formulari d'exercici del dret a la limitació del tractament
Formulari d'exercicis del dret a la portabilitat
Formulari d'exercici a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

Per exercir els seus drets posem a la vostra disposició els següents mitjans:

 1. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a Mumdragra urb/ Cortijos de la Bahia 22, CP 29690 Casares, Màlaga., Ref. Exercici de Drets LOPD.
 2. Enviant formulari escanejat i signat a l'adreça de correu electrònic info@mumdragora.com indicant a l'assumpte Exercici de Drets LOPD.

En ambdós casos, haurà d'acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o, si escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per poder verificar que només donem resposta a l'interessat o al seu representant legal, i en aquest cas cal aportar document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considereu que no heu obtingut satisfacció plena en l'exercici dels vostres drets, us informem que podreu presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control dirigint-vos a aquests efectes a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Com protegim la vostra informació?

Ens comprometem a protegir la vostra informació personal.

Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir-ne la privadesa.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en què se'ls exigeix ​​mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a què hagin tingut accés en virtut de l'encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir-ne l'adequació i l'efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no hi ha cap sistema de seguretat que sigui impenetrable per la qual cosa, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d'una bretxa de seguretat, en prenem les mesures adequades per investigar l'incident, notificar-ho a l'Autoritat de Control i, si escau, a aquells usuaris que s'hagin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades.